Fysioterapi

Det finns flera anledningar att vända sig till en Legitimerad Fysioterapeut (Sjukgymnast). Vanligast är kanske att man besväras av värk eller smärta någonstans i kroppen. Man kan även vara i behov av rehabilitering efter någon form av skada, sjukdom eller operation.

Gemensamt för de flesta är ofta just smärta eller nedsatt funktion i någon av kroppens delar, vilket många gånger skapar en inaktivitet och oro. När man blir inaktiv så tappar kroppens strukturer snabbt styrka och funktion. Då är risken stor att besvären kvarstår och i värsta fall förvärras och utvecklas till ett mer kroniskt tillstånd. I förlängningen kan besvären även sprida sig till andra delar av kroppen som initialt inte haft några besvär.

Behandlingar

  • Individuell träning och rehabilitering
  • Neurologisk rehabilitering
  • Laser
  • Akupunktur, olika tekniker
  • Manipulation
  • Mobilisering
  • Mjukdelsbehandling
  • Tejpning
  • Gruppträning
  • Rehabilitering enligt landstingets riktlinjer och program

Diagnostiskt ultraljud

Hos oss har du den unika möjligheten att genomgå en diagnostisk ultraljudsundersökning. Detta innebär att vi på ett mycket tydligt och säkert sätt kan diagnostisera din skada eller ditt besvär. Vi kan utifrån denna undersökning sätta in väl avvägda behandlingar och träningsprogram, för bästa resultatet i din rehabilitering eller smärtbehandling.